İMPLANT KİMLERE UYGULANIR?

Kemik gelişimi henüz tamamlanmamış olan hastalar ve kemik genişliği ve yüksekliği implant uygulamasına uygun olmayan hastalarda implant uygulanmamaktadır. İmplantın uygulanabilmesi ve bu tedaviden iyi sonuç elde edilebilmesi için hastanın tedaviden önce ve sonra diş etlerinin sağlığına dikkat etmesi gerekmektedir.

İmplantın Dokusal Uyumluluğu

Osseoentegrasyon Kavramı: 1960 lara kadar olan dönemde kullanılan implantların temeli mekanik retansiyona dayanmaktaydı. Saf titanyum ve kemiğin kaynaştığı Branemark ve arkadaşları tarafından 1965-1977 yılları arasında yapılan bir dizi hayvan ve insan deneyi sonrası ortaya konmuştur. Canlı kemik ve yük taşıyan implant arasındaki ışık mikroskobu düzeyindeki direkt yapısal ve fonksiyonel bağlantı olarak tanımlanan Osseoentegrasyon kavramı günümüz implantolojisinin temelini oluşturmaktadır.

Osseoentegrasyon Etki Eden Faktörler

* İmplant materyalinin biyouyumluluğu

* İmplantın şekli

* İmplantın yüzey özellikleri

* Alıcı bölgenin durumu

* Cerrahi teknik ve

* Sonrasında uygulanan yükleme koşulları olarak belirlenmiştir.

İmplant Materyalinin Biyouyumluluğu: Biyouyumluluk belirli bir uygulamada kullanılan materyalin uygun bir doku cevabı yaratması olarak tanımlanmaktadır. En sık kullanılan implant materyalleri saf titanyum ve titanyum alaşımlardır.

Saf Titanyum: Düşük yoğunluğuna rağmen dayanıklı ve korozyona dirençli bir elementtir. Branemark tarafından kullanılan ilk implantlar saf titanyumdan üretilmiştir.