All On 4™ – Slutförd På Endast 2 Dagar Tandimplantat

All On 4 tandimplantat

All on 4 tandimplantat är en innovativ, effektiv och framgångsrik tandvårdsteknik som används av individer som måste använda proteser på grund av brist på tänder och upplever de problem som är förknippade med användningen av proteser, och som störs av det icke-estetiska utseendet som orsakas av saknade tänder. Alla 4 tandimplantat appliceras på våra lokala och globala patienter på vår tandklinik i Antalya med en hög framgångsfrekvens i bekväm klinisk standard.

All-on-dental implantatteknik ger många viktiga fördelar och fördelar för individen. Tack vare denna metod, som appliceras genom att fyra implantat fixeras på hakan, ges en naturligt utseende, hållbar, balanserad och permanent behandling. Individen kommer att ha den funktionalitet och vackra utseende som naturliga tänder ger. Allt på 4 tandimplantat är en effektiv, framgångsrik och estetisk tandvårdsbehandling som många internationella patienter från Antalya och Turkiet tillsammans med ansöker till vår klinik.

Allt På 4 Tandimplantat Turkiet

Alla på 4 tandimplantat utförs med mycket hög framgång tack vare tekniken och tekniken som tillämpas i Turkiet. Det är ett förståeligt val för många internationella patienter att välja Turkiet för behandling av saknade tänder, eftersom priserna på tandimplantat i Turkiet också är extremt attraktiva och relativt fördelaktiga för många europeiska länder. Genom att gå in på kommunikationsfliken på vår hemsida kan du kontakta vår klinik och få svar på dina frågor om utebliven tandbehandling.

Tänder kan förloras med tiden på grund av olika faktorer. Saknade tänder orsakar förlust av funktioner som att äta, tugga och tala. Det oestetiska utseendet på grund av tandlossning påverkar dock individen negativt i många avseenden, särskilt psykologiska faktorer. Allt på 4 tandimplantat som appliceras på vår tandklinik i Antalya säkerställer att de negativa effekterna som orsakas av saknade tänder elimineras med en hög framgångsfrekvens.

Det finns många legitima skäl till varför många patienter från många olika länder, särskilt från Europa, föredrar Turkiet för oral och tandvård och Antalya i synnerhet. Den första av dessa är den höga framgången inom tandvården, medan den andra är extremt fördelaktiga priser. Du kan ansöka till vår klinik för All on 4 tandimplantat och uppleva en hög andel behandlingserfarenhet under optimala kliniska förhållanden till förmånliga priser.

All On 4 Tandimplantatprocedur

En konsultation görs på vår tandklinik för att avgöra om den aktuella individen är lämplig för alla på 4 tandimplantatbehandlingar och om det finns något hälsoproblem som hindrar tillämpningen av tekniken. Ett detaljerat resultat erhålls sedan genom att utföra en CBCT-skanning för att undersöka individens ansiktsstruktur. Tandläkare Zeynep Güner undersöker noggrant patientens käke och käkben och bestämmer vilken typ av procedur som ska följas.

All on 4 implantatprocedur, som består av två delar, ett kirurgiskt ingrepp och tandprotesapplikation, avslutas med lokalbedövning utan smärta eller värk. Om patienten har mycket allvarlig ångest och rädsla, kan sedering eller generell anestesi också tillämpas.

Efter att tandimplantaten har placerats förväntas det läka med kontrollerna. Det finns ingen allvarlig smärta under läkningsprocessen, men det kan finnas svår smärta i vissa fall. I detta fall ges smärtlindring genom att använda smärtstillande medel.

Det är naturligt att uppleva en liten blödning efter implantatappliceringen med All on 4-tekniken. Blödningen avtar vanligtvis inom 1-2 dagar. Det är normalt att svullnad uppstår i operationsområdet under 2-3 dagar. Tandläkare Zeynep Güner kan ordinera medicin för att hålla svullnaden under kontroll och minska den. I vissa fall är det ett naturligt resultat att mörkning, gulning etc. förändringar i färg observeras i operationsområdet. Sådana förändringar läker på kort tid.

Fullständig läkning uppnås genom att ny benbildning fullbordas runt implantaten som placerats i käken. Denna period är vanligtvis 3 – 6 månader. För att inte förlänga hela återhämtningsperioden och för att undvika olika problem i denna process, tillämpas ett annat näringsprogram på rekommendation av tandläkaren. Huvudsyftet med att tillfälligt ändra matvanorna är att förhindra att de nyligen placerade implantaten i käken utsätts för överdriven kraft.

Vad Är Framgångsfrekvensen För Alla På 4 Tandimplantat?

Även om framgångsfrekvensen för missade tandbehandlingar med All on 4 tandimplantattekniken påverkas negativt av faktorer som huruvida individen har periodonal sjukdom, allmänt hälsotillstånd, rökning etc., är det en mycket hög andel på 97 % i enlighet med med publicerade studier. En annan viktig faktor som påverkar framgången är tandläkaren som utför behandlingen. Allt på 4 tandimplantatbehandling , applicerad under optimala kliniska förhållanden och av en erfaren tandläkare, ger en framgång på över 97 %.

För att få framgångsrika resultat i All on 4-tekniken är det nödvändigt att vara noggrann och uppmärksam i valet av tandläkare. För att ansöka till en tandläkare som inte har erfarenhet av allt på 4-tekniken, vilket är en ny tandläkarpraktik, och att behandlas på en klinik med otillräckliga kliniska tillstånd och utrustning, kan orsaka den förväntade framgången i behandlingen av saknade tänder med all on 4-teknik ska inte uppnås. Av denna anledning skulle det vara det bästa sättet att behandlas på en kvalificerad klinik där en kompetent tandläkare tillhandahåller service.

Fördelar Med Allt På 4 Tandimplantat

All on 4 tandimplantat är det mest idealiska alternativet för individer som använder proteser på grund av flera saknade tänder, men som behöver en framgångsrik och effektiv behandling som kan användas mycket bekvämare än proteser. Eftersom all on 4 är en effektiv behandling som fungerar som en komplett och naturlig uppsättning tänder, anpassar sig snabbt och ger en hög andel framgång. All on 4, som ger ett vackert leende tack vare sitt estetiska utseende, ger en allvarlig ökning av individens livsstandard och livskvalitet.

✔ Nya och fullt fungerande tänder på kort tid.

✔ Perfekt och estetiskt leende.

✔ Ökad livskvalitet.

✔ Självförtroende.

✔ Mer framgångsrika sociala relationer.

✔ Stoppa osteoporos.

✔ Mer fördelaktiga priser jämfört med den traditionella implantattekniken.

✔ En kort återhämtningsperiod efter behandlingen.

✔ 97 % framgång.

Allt På 4 Tandimplantatpriser Antalya

Priserna på allt på 4 tandimplantat varierar beroende på Antalyas tandvårdskliniker. Eftersom möjligheterna som varje tandklinik erbjuder sina patienter är olika. Å andra sidan påverkar erfarenheten, expertis och framgången för tandläkaren som ska utföra behandlingen också direkt priserna. När priserna på tandimplantat i Turkiet och särskilt i Antalya jämförs med europeiska länder, är Antalya bland de mest idealiska platserna tack vare fördelarna som det erbjuder i både framgång och priser.

Allt på 4 tandimplantat, som appliceras med en hög procentuell framgång i vår tandklinik som betjänar i Antalya, drar till sig stor uppmärksamhet på lokal och global nivå, tekniken tillämpas med en mycket hög framgångsfrekvens och erbjuds med extremt attraktiva prisfördelar. Vår klinik, som erbjuder optimala förutsättningar för våra patienter, vår sakkunniga personal, avancerad teknologisk bildbehandling och medicinska lösningar, och vårt ovillkorliga tillfredsställelseorienterade servicesätt är bland de främsta anledningarna till att många internationella patienter föredrar oss.