Kemik İmplant Birleşimini Etkileyen Faktörler

  • Kullanılan implant materyali (biyouyumluluk)
  • İmplantın dizaynı (makrostrüfüktür optimal yük dağılımı)
  • İmplantın yüzey yapısı (mikrostrüfüktür -kemik implant teması)
  • Yüzey kontaminasyonu (sterilizasyon)
  • Kemik kalitesi
  • Cerrahi sırasında kemiğe travma verilmemesi (atravmatik cerrahi)
  • Kemik yuvasının implanta tam uyacak şekilde hazırlanması
  • Primer stabilite
  • İyileşme döneminde implantlara aşırı kuvvet gelmemesi (kontrollü primer yükleme)

Diş Hekimi Zeynep Güner'den kemik implant birleşimini etkileyen faktörlerle ilgili bilgi almak için iletişim formunu doldurabilirsiniz.